Hipnoz (Telkin) ile Zayıflama


Hipnoz (Telkin) ile Zayıflama

Kilo verme sürecinde başarısız olanlar, beyin obezliğini yenemeyenler için alternatif çözüm yöntemleri arasında yer alan hipnoz; uyku ile uyanıklılık hali arasında telkin ile davranış değiştirme yöntemidir.

Kişiler kilo verme süreçlerinde motivasyon kayıplarına çok sık uğramaktadırlar ve birçok diyet girişimi başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Başarısızlıkla sonuçlanan her diyet programı kişinin ideal kiloya gelme sürecine olan inancını yitirmesine sebep olmaktadır. Bilinçaltında kilo verme ile ilgili olumsuz birçok düşünce tarzını biriktiren kişilerin bu zayıflama yöntemini kullanarak ideal kilosuna kısa ve sağlıklı bir şekilde kavuşabileceğine dair inancını yeniden kazandırılmalıdır. Diyet sürecinde olan kişiler verilen diyet listelerine uyup kilo verdikten bir süre sonra verdiği kiloları hızla geri almaktadır. Bunun nedeni yemek yeme davranışlarının değiştirilmemesi ve yaşam tarzı haline dönüştürülmemesidir. Duygusal açlık , stres , korku, endişe, mutluluk anlarında yemeğe yönelmek tamamen bilinç altındaki düşüncelerin sizde yarattığı bir etkidir. Bunun önüne geçmek için öncelikle bilinç altı temizliği ve arınma gereklidir. Buda hipnozla mümkündür. Hipnoz sayesinde ideal kiloya ulaşma sürecinizdeki tüm problemler giderilecek ve aslında kilo vermenize engel olan etmenler belirlenecek ve neler yapılabileceğine bakılacaktır. Çizilen yol haritasıyla hedefinize ulaşmak daha kolay olacak, düşünce tarzınızdaki değişiklik hem fiziksel hemde sosyal anlamda sizi olumlu yönde etkileyecektir. Yeni yaşam tarzınıza daha kolay adapte olabileceksinizdir.

Hipnozla zayıflama yöntemine geçilmeden önce kişiler tıbbı muayeneden geçer. Herhangi bir sağlık sorunu varsa tedavi ile birlikte hipnoterapi başlatılır. Kişi uyku ile uyanıklılık haline getirilerek yemek yemeğe iten bilinç altında yatan asıl sebepler bulunur. Bunların yerine doğru olan kodlamalar telkin ile yapılarak kişilerin davranışlarının, hayata bakış açılarının değişmesi sağlanır. Her zorlukta yemeğe yönelmek yerine başka çözüm yollarının aranması öğretilir. Duygularını yemeklerle bağdaştırmak yerine kişinin ilgisini çeken ve yeteneklerine uygun bir aktivite edinmesine yardımcı olur. Kişi böylelikle boş kaldıkça yemeklerle kurduğu duygusal bağ yerine bu aktiviye yönelerek yetilerini geliştirmeye başlar. Kendilerine öğretilen doğru davranış yöntemleri ile kişiler diyetine daha kolay uyum sağlar bu süreci yaşam tarzı haline getirir ve kalıcı olarak kilo vererek hayatlarına pozitif bir şekilde devam ederler.

Hipnoz (Telkin) Nedir ?

Beyin, uyku durumunda ve uyumadığı durumlarda farklı dalgalar yayar. Bu dalgalar iki uç nokta arasında net çizgilerle gidip gelmez. Uyku ile uyanıklık hali arasında kalan dalga boyları da vardır. Hipnoz da tam olarak bu ara dalga boylarının yakalanmasını amaçlayan yöntemdir. Uyku ile uyanıklık arasındaki bireylerin beyinleri bilinç seviyesinde olmalarına rağmen telkin almaya daha yatkındır. Kişiler gerçek ile gerçek olmayanların ayrımını tam olarak yapamaz. Telkin edildiklerinin farkında olsalar da uyandırıldıktan sonra bunu bilir ama önemsemezler.

Hipnoz yani telkin uygulamasının yapılması oldukça zordur. Yıllarca pratik yapan kişiler dahi bazı insanları hipnotize ederken zorlanmaktadır. Hipnoz yapımı standart bir süreçtir, kişiye ve yapana göre bazı ufak değişiklikler olabilir. Kişi önce bir yere oturtulur. Dikkat çekici, odak toplayıcı bir madde ile hipnotize edilecek kişinin dikkati bir noktada toplanır. Sonrasında ise ses yardımıyla kişinin uyku haline yakın bir noktaya gelmesi sağlanır. Kişinin bu aşamada bilinci açık, gözleri kapalıdır. Gözleri, uyku halinde olduğu gibi sabit değil devamlı oynar niteliktedir. Fiziki olarak kendini inanılmaz yorgun hisseden bir ruh haline bürünür. Hareket edemez, etmek istemez. Tamamen hipnozu yapan kişinin sesine odaklanır ve şartlanır.

Hipnoz uygulamasının geçmişi çok daha farklı ikna metotlarının denenmesinde yatsa da günümüzde iki temel amaç için kullanılmaktadır. Bu amaçlardan birincisi sigarayı bırakmak iken ikincisi zayıflamaktır. Bu ikisine ek olarak bırakılması gereken bir madde veya alışkanlık için yine hipnoz yöntemi kullanılabilmektedir.

Kişinin alışkanlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan hipnoz tekniği bilinçaltına doğru yöntemlerle müdahale eder. Kişinin tüm bağımlılığının, alışkanlığının bilinçaltında yattığı varsayımından yola çıkılarak hareket edilir. Yeme isteği de bu varsayımlara dahildir. Kişiye sigarayı bırakması, alkolü bırakması ya da diyetine dört elle sarılarak yeme arzusundan vazgeçmesi telkin edilir.

Sadece Hipnoz (Telkin) ile Kilo Verilir Mi ?

Hipnoz ile kilo verilir mi ya da sadece hipnoz ile kilo verilir mi gibi sorulara geçmeden önce kilo alımının sebeplerinin incelenmesi gerekmektedir. İnsanlar beslenme alışkanlıklarının kötü olmasından, hareketsizlikten veya çeşitli hormon bozukluklarından dolayı kilo almaktadır. İlk ikisinin çözümü hayat tarzı değişiklikleri ile mümkün olsa da üçüncüsünün yani hormon bozukluklarının sadece hayat tarzı değişiklikleri ile çözülmesi söz konusu değildir. Sebebi ne olursa olsun, kilo verme yöntemlerinden hiçbirisi tek başına işe yaramaz. Spor, diyet, hipnoz… Hepsi bu genellemeye dahildir. Yani, tek başına diyet yapıldığında hareketsizlik devam ettirildiğinden dolayı diyet işe yaramayacaktır. Ya da beslenme alışkanlıkları değiştirilmeden yapılan spor egzersizleriyle de kilo verilemeyecektir. Önemli olan şey tüm yöntemlerin koordine edilmiş bir şekilde uygulanmasıdır.

Yeme isteği ya da daha spesifik bir açıklamasıyla sağlıksız besinleri yeme isteğinin temelleri bilinçaltında yatar. Hareketsizlik ve spor egzersizlerine karşı isteksizlik de bir şekilde bilinçaltında bulunan durumlardır. Hipnoz yöntemi ise bilinçaltına telkin yoluyla müdahale edilmesini amaçlayan oldukça gelişmiş bir yöntemdir.

Zayıflamak isteyen kişinin hipnotize edilmeden önce sorunlarının tam olarak anlaşılması gerekir. Kilo vermek isteyen ancak veremeyen bir bireyin temel sorunları şunlar olabilir:

  • Diyete uymakta güçlük çekmektedir,
  • Spor egzersizlerine karşı isteksizdir,
  • Kaçamak yapmaya meyillidir,
  • Aç kalmaya karşı dirençsizdir,
  • Bazı psikolojik süreçler onu kilo almaya itmektedir.

İşte bu nedenlere ek olarak söyleyebileceğimiz on – on iki sebebin daha göz önünde bulundurularak ön hazırlık yapılması gerekmektedir. Kişinin hangi konuda sorunu varsa hipnoz sırasında ona yönelik telkinlerde bulunulmalıdır. Kişinin sorununu çözmeye yardımcı olan telkinlerden sonra standart bir diyet süreci ile kolay bir şekilde kilo verilebilir. Sonuç olarak hipnoz yani telkin yöntemi tek başına kilo vermeyi sağlamaz. Diyetle ve spor egzersizleri ile kombine edilmelidir. Doğru bir uygulama ile çok işe yarayabilir ancak bir hipnoz uzmanının tedavisi şarttır.

Kimler Hipnoz (Telkin) ile Zayıflama Yolunu Seçmelidir ?

Bilinçaltında kaynağı belli olmayacak şekilde meydana gelen bazı sıkıntılar sonucunda kilo verme sürecinin temel araçlarını baltalayacak şekilde istenmedik bir zihinsel süreç gelişebilmektedir. Yani kişi diyetlere ve spor egzersizlerine karşı kayıtsız kalabilmektedir. Yeme isteğinin çok baskın olması iradesizlik olarak adlandırılsa da bunun temelleri bilinçaltındadır. Hipnoz yöntemi sayesinde bilinçaltı kontrol altına alınarak telkine tabi tutulur. Kişinin sorunlarına yönelik yapılan telkinler sayesinde de bilinçaltında kilo vermeyi engelleyen sebepler ortadan kaldırılabilir. Kaldırılabilir diyoruz çünkü hipnoz ile uygulanan tedavinin garantisi yoktur. Binlerce sebebe bağlı olarak telkinler işe yaramayabilir.

Hipnoz yani telkin yöntemi ile zayıflamayı seçecek kişilerin istiyor olmalarına rağmen kilolarından kurtulamıyor olmaları gerekmektedir. Diyetlerine uymakta, spor yapmakta sıkıntı çekmeleri başlıca sebeplerdir. Genel olarak yemeklere veya spesifik bazı yemeklere, kalori kaynaklarına karşı zaaflarının olması durumunda da hipnoz yöntemine başvurulabilir.

Kişinin başvurmasından sonra sorunun tam tespiti yapılır ve uygun seans sayısı ile kişi etki altına alınarak ilgili sorun ortadan kaldırılır. Ortadan kaldırma sırasında telkinler kullanılır. Kişinin bilinçaltı yönlendirilir. Yönlendirme sırasında açlık hissine olan direncin artması sağlanabilir, diyetlere yönelik motivasyon artırılabilir ya da spor egzersizlerine yönelik telkinler verilebilir. Yani standart kilo verme yöntemlerini destekleyen bir süreç geliştirilir. Zaten telkinin tek başına kilo verdirmesi söz konusu değildir. Bilinçaltı süreçlerinin manipüle edilmesi sayesinde çalışan oldukça gelişmiş bir yöntemdir.