Kan Grubuna Göre Diyet / Beslenme


Kan Grubuna Göre Diyet / Beslenme

Son zamanlarda trendler arasında yer alan diyetlerden biri de kan gruplarına göre diyettir. Dr. Peter d’Adoma tarafından keşfedilen ve ‘Eat Right For Your Blood Type’ kitabında bahsedilen kan gruplarına göre diyet ; kan grubunuzun beslenmeniz ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Kişilerin kan grubu özelliklerine göre beslendiğinde daha sağlıklı daha ince ve fit olabileceği görüşünü savunan diyetten biraz bahsetmek gerekirse.., Diyette ;

A Kan Grubu

A Kan grubuna sahip kısmen vejeteryan olarak beslenmesi gerektiği ,Süt ve süt ürünlerini oldukça az miktarda tüketmesi gerektiği , et ,hayvansal yağlar ve bazı tahılların tüketilmemesi gerektiği kurallar arasında yer almaktadır.Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme esas alınmalıdır.

B Kan Grubu

B grubu kana sahip olanlara geldiğimizde ise burada belli baslı kurallar kendini göstermektir. Fakat diyette en dengeli ve yasakları az olan bölüm B grubu kana sahip olanlar için olduğu görülmektedir.Et ,süt ve süt ürünleri ,tahıl ,pirinç,yulaf rahatlıkla tüketilebilir.Beyaz et önerilmemektedir.

0 Kan Grubu

o Kan grubuna sahip olan kişiler ise daha çok protein ağırlıklı düşük karbonhidrat içeriği olan bir diyet tercih etmeli. Et , balık, hindi tüketiminde herhangi bir sakınca yoktur. Meyve ve sebzeler tüketilmelidir fakat narenciye meyveler tercih edilmemelidir.Süt ve süt ürünleri yok denecek kadar az tüketilmelidir.

AB Kan Grubu

AB kan grubuna sahip insanlara geldiğimizde ise burada da durumlar diğerlerinden pek farklı olmamakla birlikte belli başlı kurallar yer almaktadır. Sebze ve meyveler rahatlıkla tüketilirken ,hindi eti dışında et kullanılmaması kuralı yer almaktadır. Süt ve süt ürünleri ise sınırlı miktarda kullanılabilir. Kuralları yer almaktadır.

Kan Gruplarının Özellikleri Nelerdir ?

Anne ve babadan alınan genler ile anne ve babada olan gen mutasyonları çocuğun kan grubunun belirlenmesini sağlar. Yani anne ve babanın kan grubundan mutlaka biri çocukta da baskın olmaktadır. Kan gruplarının bazı genetik özellikler taşıdığı bilinmektedir. Kan gruplarını genel olarak dört gruba; her grubu da kendi içerisinde ikiye ayırmaktayız. Kan grupları 0, A, B ve AB sıralanmaktadır. Ayrıca her grup kendi içerisinde pozitif ve negatif olarak ayrılmakta; tüm bu ayrımın en ucundaki nokta ise kişinin kan grubu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kan gruplarının Dünya üzerindeki dağılımı asimetriktir. Çeşitli genetik özelliklerin olması ya da olmaması durumunda kan grubunda bölgesel değişimler görülebilmektedir. Genel olarak en yaygın kan grubunun 0 RH+; en az rastlanan kan grubunun ise AB RH- olduğunu söylemek mümkündür. Kan grubunun ne olduğu aynı zamanda kişinin hangi kan gruplarından kan alacağını ve hangi kan gruplarına kan verebileceğini belirlemektedir.

Kan gruplarının oluşum süreci oldukça ilginçtir. Tüm kan gruplarının 0 kan grubundan türediği bilinen bir gerçektir. Zaman içerisinde insan genlerinde çeşitli sebeplerle meydana gelen mutasyonlar diğer kan gruplarının 0 kan grubundan evrilmesini sağlamıştır. A grubu kana sahip olanların çiftçi, B grubuna sahip olanların göçebe ve AB grubuna sahip olanların modern toplum yapısını oluşturan insanlar olduğu da bilinmektedir. Yani evrimsel süreç dahilinde diğer kan gruplarından AB kan grubuna doğru bir kayma söz konusudur. Kişinin kan grubu ile yapılan genellemeler birçok istisna da oluşturmaktadır.

Kan gruplarının kişisel özellikler üzerinde etkili olup olmadığı bilinmemektedir. Bu yönde tahminler olsa da bilimsel dayanaklardan oldukça uzaktır. Ancak bazı kan gruplarının hormon hareketlerine, vitamin ve mineral varlığına izin verme; direnç gösterme düzeyi daha düşük ya da daha yüksektir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde kan gruplarının kendisine uzak gibi görünen bazı özellikleri belirleme gibi bir özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz.

Kan Grubuna Göre Beslenme Nedir ?

Kan grubunun kişilik özelliklerini, psikolojik durumu ve diğer birçok şeyi etkilediği üzerine yapılan çalışmalar olmakla beraber bunların tamamı bilimsellikten oldukça uzaktır. Kanın, tüketilen besinlerden doğrudan etkilenmesi mümkündür ancak kan grubunun bu etkilenme içerisinde payı konusunda gösterilebilecek bilimsel bir veri yoktur. Her ne kadar bilimse olmasa da insanlar kan grubuna göre beslenmeyi diyet olarak oluşturmakta ve buna göre yaşayabilmektedir.

Vücudun beslenme alışkanlıklarını belirlerken ve buna göre yaşarken dikkat edilecek hususların başında kan grubu gelmez. Çok daha önemli şeyler varken kan grubuna göre beslenmek oldukça abestir. Yapılması gereken şey bağırsak fonksiyonlarını, kan değerlerini, hormon dengesini, fazla veya az kiloları, psikolojik durumu dikkate alarak ciddi bir beslenme düzeninin oturtulmasıdır.

Bilimsel dayanaktan yoksun olsa da 0, A, B ve AB gruplarının tarihsel gelişim sürecinde bulundukları insandaki özelliklere göre düzenlenmiş diyet listeleri bulunmaktadır. A grubu olanlar çiftçi, B grubu olanlar göçebe, 0 grubu olanlar avcı – toplayıcı ve AB grubu olanlar modern yaşama sahip insanlar olarak bilinmektedir. Tarihsel olarak bu durum doğru olsa da bu genetik özelliklerin günümüzdeki beslenme alışkanlıklarını etkileme ya da onlardan etkilenme imkanı sıfıra yakındır.

0 kan grubuna sahip olanların et ağırlıklı beslenmesi tavsiye edilir. Bağırsaklarının ve midelerinin et ürünlerini sindirmekte daha başarılı olduğu düşünülmektedir. Tarım ile elde edilen karbonhidratlar ile süt ve süt ürünlerinin tüketimi ise görece daha zararlıdır. Ancak dediğimiz gibi bu durum bilimsel dayanaklardan oldukça uzaktır.

A grubu olanlar çiftçi yaşam tarzından gelenler olarak bilinmektedir. Doğal olarak tüketecekleri besinlerin tarım kaynaklı olması idealdir. Aynı şekilde süt ve süt ürünleri de mideleri ile bağırsaklarında kolayca sindirilebilmektedir. Et ve et ürünlerine mesafeli olmakla birlikte diyetlerinden çıkarmamaları daha iyi olacaktır. Kararında et tüketimi oldukça faydalıdır.

B grubu ise göçebe grubu olmalarından dolayı hem et hem de süt ürünleri ile; karbonhidrat ve meyve ile beslenebilirler. Yani her türlü besini kararında tüketecek şekilde diyet listeleri oluşturulabilirler. B grubunda olduğu gibi AB grubunda da her türlü besin tüketilebilir. Tüketilen besinlerin kararında olması, mide ve bağırsak fonksiyonlarına zarar vermemesi ve kilo almayı önlemesi faydalı olacaktır.

Kan Gruplarına Göre Yenmesi Gereken Besinler Nelerdir ?

Kan gruplarının beslenme üzerinde etkisi olduğu ya da kan gruplarına göre diyetler oluşturulması gerektiği bilimsel kanıtlardan oldukça uzak olsa da kimi insanlar onlarca faktörü göz ardı ederek kan gruplarına göre beslenme düzeni oluşturmaktadır. Onlarca sorun veya durum arasında diyet listeleri belirlenirken en son bakılacak şey kan grubudur. Yine bilimsel kanıtlardan uzak olsa da kan gruplarının mide – bağırsak üzerinde etkili olduğu söylenmektedir. Bu durumdan hareketle de midenin ve bağırsağın kolayca sindirebileceği gıdalar tüketilmektedir.

Kan Grubu 0 Olanların Tüketmesi Gereken Besinler

 • Az ya da orta yağlı kırmızı et. Ayrıca beyaz et tüketimi de belirli sınırlar dahilinde yapılabilir.
 • Deniz ürünlerinin tüketimi önerilmektedir. Deniz ürünlerinin tüketimi halinde kilo verme trendine girmektedirler.
 • Bu kan grubuna sahip olan insanların tarım ürünleri tüketmeleri halinde kilo almaları söz konusudur. Ayrıca laktoza karşı da direnç geliştirirler. Yani süt ve süt ürünleri de tavsiye edilmez.
 • Asit seviyesi yüksek olan besinlerden de uzak durulmalıdır. Yağ tüketimi hayvan yağları şeklinde olmakla birlikte zeytinyağı ve tereyağı da uygun miktarlarda kullanılabilir.

Kan Grubu A Olanların Tüketmesi Gereken Besinler

 • Tarımsal üretimin başlamasından sonra ortaya çıkan bir kan grubu olmasından dolayı tarımsal kökenli gıdaları tüketmesi tavsiye edilir.
 • Mideleri oldukça hassastır. Özellikle et tüketimi esnasında ciddi hazımsızlık problemleri ortaya çıkabilir.
 • İhtiyaçları olan proteini tarımsal kaynaklardan sağlamak durumundadırlar. Özellikle safra keselerinde problemler oluşmaktadır. Bu sebepten ötürü yağlı etler ciddi derecede zararlı olmaktadır.
 • Süt ürünlerinin her türlüsünü tüketmekte serbesttirler. Aynı şekilde sütten mayalanan süt ürünleri oldukça yararlıdır.

Kan Grubu B ve AB Olanların Tüketmesi Gereken Besinler

 • Bağışıklık ve sindirim sistemleri kuvvetlidir. Bu sebepten ötürü düşük kalori miktarında dahi sorunsuz şekilde yaşayabilirler.
 • Et ve tarımsal ürünleri dengeli bir biçimde tüketmeleri gerekmektedir.
 • Balık ürünleri tüketimi tavsiye edilir.
 • Süt ürünlerinin tüketimine karşı laktoz hassasiyeti gelişebilir.
 • Ayrıca AB grubunda olanlar her gıdayı kararında tüketmelidirler.

Kan Gruplarının Yememesi Gereken Besinler Nelerdir ?

Kan gruplarının ortaya çıkmasına sebep olan tarihsel kırılmalar bağırsak ve mide üzerinde de genetik olarak bazı etkilerin oluşmasına sebep olmuştur. Modern insan bu etkilerden her ne kadar uzak olsa da yine de bazı insanlar kan gruplarına göre beslenerek daha sağlıklı yaşayabileceğini düşünmektedir. Kan gruplarının oluşmasına sebep olan bazı faktörler şunlardır:

 • Avcı – toplayıcı yaşamın başlaması
 • Yerleşik hayata geçilerek çiftçiliğin başlaması
 • Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi
 • Modern insanın ortaya çıkışı

Bu tarihsel olaylardan her biri doğrudan doğruya bir kan grubu ile ilintilidir. Bu ilintinin aynı zamanda beslenme alışkanlıkları ve beslenme alışkanlıklarına bağlı başarı üzerinde etkili olduğu söylenmekte ise de bu iddia bilimsel dayanaklardan yoksundur. Yine de, kan grubunun etkilerinden dolayı çeşitli besinlere hassasiyet var ise ilgili tarihsel kırılma zamanında tüketilen besinler ile bu hassasiyet duyulan besinler arasında bağlantı olması gerekmektedir.

Söz gelimi 0 grubu olan bir insanın avcılık – toplayıcılık üzerine kurgulanan besin tüketimi, günümüzdeki insanın da et ve meyve ağırlıklı beslenmesini gerektirecektir. Bunun dışındaki, yani henüz Dünya’da mevcut olmayan besinlerin tüketimi ise hassasiyet oluşturacaktır ki 0 grubu için bu tarımsal ürünler ile süt ürünleridir.

A grubu olanların mideleri tarımsal ürünleri sindirmek üzerine gelişmiştir. Oldukça hassastır. Bu sebepten ötürü et ürünlerinin tüketimi mide ve bağırsak üzerinde olumsuz etki oluşturarak hazımsızlık riski doğurmaktadır. Yani A grubuna sahip olanların et ve et ürünlerinden uzak durması gerekmektedir.

B grubunda olanlar ise göçebedir. Göçebe yaşam tarzında küçük baş hayvan tüketimi ve avcılık yaygındır. Aynı zamanda ufak çaplı tarımsal tüketim de söz konusudur. Günümüzde kan grubuna göre beslenmek isteyenlerin yapması gereken şey hem tarımsal ürünleri hem de hayvansal ürünleri dengeli bir biçimde tüketmektir. Tüketmemesi gereken besinler ise genelde beyaz et kaynaklıdır.

Aynı şekilde AB grubunda olanlar da modern insanı temsil etmektedir. Günümüzdeki ulaşım ve iletişim imkanları midemiz ve bağırsaklarımız üzerindeki hassasiyetleri gidermiştir. AB grubu olanların tüm besin türlerini (eğer özel hassasiyetleri yok ise) kararında tükettikleri diyet listeleri oluşturmaları mantıklı iken tüm besin türlerinin aşırı tüketimi sorun oluşturmaktadır.

Kan Grubuna Göre Beslenme Alışveriş Listesi

Kan gruplarının tarihsel gelişim sürecinde etkilendikleri genetik özelliklere göre beslenme alışkanlıklarının kurulması ve buna göre bir diyet programı hazırlanması mümkündür. Her ne kadar bilimsel dayanaklardan oldukça uzak olsa da dört grup kanın da tüketmesi ve tüketmemesi gereken bazı gıdalar vardır. Diyet listeleri hazırlanırken çok daha önemli bazı şeyler dikkate alınmalıdır. Örneğin bağırsak – mide fonksiyonları, kilo durumu, yatkın olunan ve mevcut hastalıklar, çeşitli sendromlar, ideal kilonun korunması, sporun desteklenmesi gibi. Tüm bunlara ek olarak kan grubu da diyet listesi oluşturmak için sebep olabilir.

Kan gruplarının en temelinde 0 grubu yer alır. Diğer tüm kan grupları 0 grubunun genetik mutasyonları sonucu ortaya çıkmıştır. 0, A, B ve AB grupları ile bunların negatif ve pozitif yerleşimlerinden bahsetmek mümkündür. 0 grubu kana sahip olanlar ilk insanlarla yakın akraba ilişkilerine sahiptir. İlk insanların da temel beslenme alanları hayvanlar yani et üzerine kurulu idi. Sonrasında tarımın başlaması ile A grubu; göçebelik ile B grubu ve modern yaşama geçiş ile birlikte de AB grubu ortaya çıktı. Tüm bu tarihsel kırılmalar sırasında da insanların beslenme alışkanlıkları kökten değişti.

Günümüzdeki ulaşım ve iletişim imkanlarından dolayı beslenme alışkanlıkları birbirine çok yakın olsa da tarihsel bir olguyu yaşatmak için kişiler kan gruplarının gerektirdiği gibi beslenebilir. 0 grubuna sahip olan kişilerin bağırsakları ve mideleri eti daha kolay sindirebilmektedir. Bu sebepten ötürü alışveriş listelerinde bol bol et olmasında fayda vardır. Tarım ve süt ürünlerine hassas olmalarından dolayı alışveriş listelerinde olmaması ya da az olması faydalı olacaktır.

A grubu olanlarda tarımsal ürünler ile süt ürünlerinin bolca bulunması gerekir. Sebze, meyve, karbonhidrat ve süt ağırlıklı beslenmenin midelerine faydası oldukça büyüktür. Et ve et ürünlerinin tüketimi ise sınırlı olmak zorundadır. Alışveriş listelerinde de tarımsal ürünler fazla iken et ürünleri daha azdır.

B grubu olanlar ise hem 0 grubunun hem de A grubunun tükettiklerini sorunsuz olarak tüketebilirler. İkisinin dengede olduğu noktada alışveriş listelerini oluşturmaları gerekir. Ekstra olarak ise beyaz etten uzak durulması gerekmektedir. Aynı şekilde balık ürünlerine de pek yer verilmesi tavsiye edilmez. AB grubu olanlar ise B grubunun tükettiği her şeye ek olarak beyaz et ve balık etini de sorunsuzca tüketebilir. Hepsinin dengeli olduğu noktada ideal diyet düzenlerini bularak uygulayabilirler.

Kan Grubuna Göre Beslenmenin Zararları

Kanların evrimsel süreç dahilinde, insanların yaşam tarzına göre evrimleşmesi söz konusudur. Tarihsel olarak insanlık tarihinde karşılaşılan her büyük kırılma, beslenme alışkanlıklarındaki her büyük değişim kan gruplarının da farklılaşmasına sebep olmuştur. İnsanların münferit beslenme alışkanlıklarının kan grubu üzerinde doğrudan etkisi olmasa da uzun süreli ve kitlesel değişimlerde kan grubunda değişmeler gözlenmiştir. Kan gruplarından ilk ortaya çıkan 0 grubudur. İlk insanların kanı olarak bilinen 0 grubunun et ağırlıklı beslenmesi gerekir. Tarımsal üretimin başlamasıyla beraber ortaya çıkan A grubuna sahip insanların ise tarımsal ürün ağırlıklı beslenmesi gerekmektedir. Göçlerin kitlesel olarak başlamasıyla beraber ortaya çıkan B grubundaki insanların ise hem et hem de tarımsal ürün kökenli beslenmesi; beyaz etten ve balıklardan uzak durması gerekmektedir. Aynı şekilde AB grubundaki insanların da her türlü yiyeceği olabildiğince dengeli tüketmesi gerekmektedir.

Tüm bu gereklilikler bilimsel dayanaklardan oldukça uzaktır. Beslenme alışkanlıklarının besinler ile ilişkisi tam kurulamamaktadır. Yine de bazı insanların kan gruplarının duruma göre ciddi diyet listeleri oluşturarak büyük bir ısrarla bunlara uymaktadırlar. Diyet listelerinin belirlenmesinde kan grubundan önce dikkate alınması gereken pek çok husus bulunur. Sırf kan grubu gerektirdiği için laktoz ağırlıklı beslenen birisinin laktoza intoleransı var ise ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde safrası sorunlu olan birinin sürekli olarak et tüketmesi de sorun oluşturacaktır.

Yani kan gruplarına göre beslenmenin zararları, beslenme tarzı oluşturulurken yeteri kadar değişkenin hesaba katılmamasından kaynaklanmaktadır. Diyet listeleri oluşturulurken kan grubunu da dikkate alabilirsiniz ancak bunu kararında yapmanız gerekmektedir. Vücudunuzun diğer özelliklerini ve hassasiyetlerini; hastalıklarını, sendromlarını; kilonuzdan beklentilerinizi de dikkate almalısınız.

Sırf kan grubuna göre şekillendirilen diyetlerde kısa vadede aşırı kilo almak ya da aşırı kilo vermek gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Kilo alımına bağlı olarak da organ fonksiyonlarında yavaşlamalar ile diyabet gibi ciddi sorunlar gelişebilir.

Kan Grubuna Göre Beslenme Örnek Diyet Listeleri

A Kan Grubu Diyeti Listesi

Kahvaltı

 • Muzlu yulaf lapası
 • 1kupa bitki çayı

Ara Öğün

 • 1 bardak limonlu yeşil çay

Öğle

 • 1 kase soya fasulyeli salata
 • 1 adet portakal
 • Közlenmiş mantar

Ara Öğün

 • 1 fincan sekersiz kahve
 • 1 adet yeşil elma

Akşam

 • 1 tabak mercimek yemeği
 • brokoli-karnabahar haşlaması
 • 1 dilim ekmek

Ara

 • 1 adet muz

B Kan Grubu Diyeti Listesi

Kahvaltı

 • 1kase yulaflı,tahıllı gevrek

Ara Öğün

 • 1 adet yeşil elma

Öğle

 • Izgara somon balığı
 • yeşil salata
 • 1dilim ekmek

Ara Öğün

 • beyaz peynirli tost
 • ayran

Akşam

 • 1 tabak etli sebze yemeği
 • 1 kase yoğurt
 • 1 dilim ekmek

Ara Öğün

 • 1 bardak süt

AB Kan Grubu Diyeti Listesi

Kahvaltı

 • 1 bardak portakal suyu
 • mantarlı omlet
 • domates salatalık
 • 1 dilim ekmek

Ara Öğün

 • 1 çay bardağı kiraz

Öğle

 • Hindi fümeli sandiviç
 • 1bardak ayran

Ara Öğün

 • yeşil erik

Akşam

 • Fırında levrek
 • yeşil salata
 • 1dilim ekmek

Ara Öğün

 • 1bardak süt +yarım greyfurt

0 Kan Grubu Diyeti Listesi

Kahvaltı

 • 1 dilim beyaz peynir
 • 2 dilim ekmek
 • domates salatalık

Ara Öğün

 • Mango+kivi

Öğle

 • Tavuklu sebze soteleme
 • Yeşil salata
 • 1dilim ekmek

Ara Öğün

 • 1 fincan yeşil çay
 • haşlanmış sebze garnitür(havuç brokoli karnabahar)

Akşam

 • 150gr dana eti
 • salata
 • 1dilim ekmek

Ara Öğün

 • 1 adet muz

Kan grubu diyetlerini genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Görüldüğü üzere her grupta yasaklı yiyecekler ve enerji dengesizlikleri vardır. Diyet kişiye özeldir ve bir öğünde her besin grubundan alınması en sağlıklı olanıdır. Herhangi bir besin grubunu tamamen kesmek sağlıklı bir davranış değildir. A kan grubuna sahip birisi diyabet hastası iken hiç protein vermemek yahut 0 kan grubuna sahip birisi kolesterol ve karaciğer yağlanmasına sahipken bol bol kırmızı et yumurta tüket demek sağlıklı bir diyete aykırı olduğundan dolayı sağlıklı diyetler arasına alamayacağım popüler diyetlerden biri olarak kalacaktır. Bilimsel yöntemlerle kanıtlanmamış akla mantığa uymayan diyetlerden uzak durmanızı diyetisyeninizin WHO standartlarını baz alarak size özel hazırladığı diyete uymanızı önemle tavsiye ederim